DpS Náměšť nad Oslavou

PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Žádost o umístění
Formulář žádosti o umístění včetně vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele je k dispozici k on-line vyplnění nebo ke stažení ve formátu .pdf na webovém portálu Kraje Vysočina    
https://www.kr-vysocina.cz/formulare/ds-305442/p1=122223

Tento formulář je možné si vyzvednout osobně v kanceláři sociálních pracovnic v domově. Přednost mají žadatelé z Kraje Vysočina.  

Podání žádosti
Přijetí do domova

Na informativní schůzce před nástupem budou kontaktní osobě předány veškeré informace o způsobu poskytování péče v domově a upřesněn seznam potřebných věcí.  

Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, každý klient si může pokoj dovybavit drobnými předměty, televizí, popř. křeslem.