PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY

Úhrady za službu

Úhrada za poskytované služby je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a je platná od 1. 1.2023

Ubytování a strava 
TYP POKOJE Jednolůžkový pokoj s WC 
a sprchou
Dvoulůžkový 
pokoj s WC 
a sprchou
UBYTOVÁNÍ 280,- Kč 275,- Kč
STRAVA 210,- Kč 210,- Kč
CELKEM  ZA 1 DEN 490,- Kč 485,- Kč
MAX. VÝŠE ÚHRADY ZA 29 DNŮ 14 210,- Kč 14 065,- Kč
MAX. VÝŠE ÚHRADY ZA 30 DNŮ 14 700,- Kč 14 550,- Kč
MAX. VÝŠE ÚHRADY ZA 31 DNŮ 15 190,- Kč 15 035,- Kč
Příspěvek na péči (PNP)

Příspěvek na péči náleží podle § 73 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovateli sociálních služeb, tj. v tomto případě Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou.

Za poskytovanou péči se platí částka ve výši aktuálně přiznaného PNP:

STUPEŇ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
I. stupeň 880,- Kč
II. stupeň 4 400,- Kč
III. stupeň 12 800,- Kč
IV. stupeň 19 200,- Kč