PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY

Úhrady za službu

Úhrada za poskytované služby je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a je platná od 1. 1.2024

Ubytování a strava 
TYP POKOJE Jednolůžkový pokoj s WC 
a sprchou
Dvoulůžkový 
pokoj s WC 
a sprchou
UBYTOVÁNÍ 305,- Kč 300,- Kč
STRAVA 210,- Kč 210,- Kč
CELKEM  ZA 1 DEN 515,- Kč 510,- Kč
MAX. VÝŠE ÚHRADY ZA 29 DNŮ 14 935,- Kč 14 790,- Kč
MAX. VÝŠE ÚHRADY ZA 30 DNŮ 15 450,- Kč 15 300,- Kč
MAX. VÝŠE ÚHRADY ZA 31 DNŮ 15 965,- Kč 15 810,- Kč
Fakultativní služba - doprava služebním vozidlem
CENA ZA UJETÝ 1 KM 3,50 Kč
REŽIJE ZA KAŽDOU ZAPOČATOU 1/4 HODINU 40 Kč

Zaokrouhlení nahoru na celé koruny.

Příspěvek na péči (PNP)

Příspěvek na péči náleží podle § 73 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovateli sociálních služeb, tj. v tomto případě Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou.

Za poskytovanou péči se platí částka ve výši aktuálně přiznaného PNP:

STUPEŇ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
I. stupeň 880,- Kč
II. stupeň 4 400,- Kč
III. stupeň 12 800,- Kč
IV. stupeň 19 200,- Kč