DpS Náměšť nad Oslavou

KONCEPCE PÉČE

Paliativní přístup
palitivní přístup

V dnešní době se téma přirozeného odchodu z tohoto světa dostává do pozadí. Často se nám zdá vzdálené, nevhodné a nepatřičné o umírání a smrti mluvit.

Avšak péče o člověka na sklonku života má své nezastupitelné místo právě v domově pro seniory. Musíme umět reagovat na potřeby umírajícího a také umět spolupracovat a pomoci jeho rodině při zvládání náročné situace.

Paliativní péče podporuje kvalitu života klienta a to až do jeho samotného závěru. Cílem je komplexní léčba, řešení/tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou klienta a jeho blízké trápit.

Současná paliativní péče v našem Domově umožňuje klientovi spojení výhod medicíny jako je tišení bolesti i zmírnění symptomů a vytvoření důstojného prostoru příbuzným, a aby doba truchlení mohla probíhat přirozeným způsobem při uskutečnění rituálů, které pomáhají v běžném životě přijmout ztrátu milovaného člověka.

Domácí hospic a poradna Cesta domů; https://www.cestadomu.cz/ Pechová K., Lejsal M. a spol.: Paliativní péče v rezidenčních službách, APSS ČR Tábor 2020

certifikát palitivního přístupu v sociálních službách