DpS Náměšť nad Oslavou

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Kapacita:  20 lůžek

Posláním Domova se zvláštním režimem
je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří z důvodu onemocnění různými typy demencí nejsou schopni sami o sebe pečovat. Svou činností je podporujeme v soběstačnosti, v dosavadních společenských kontaktech, v důstojném způsobu života při zachování jejich lidských práv a svobod.   

Cílová skupina: 
Naše služba je určena seniorům, kteří dosáhli věku 65 let a z důvodu Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.     

Službu neposkytujeme:
a)     osobám, které potřebují zvláštní lékařskou péči 
b)     s akutním a chronickým infekčním onemocněním
c)     osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, či závislosti na alkoholu a omamných látkách, závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití 
d)     žadatelům s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením