DpS Náměšť nad Oslavou

KONCEPCE PÉČE

Smyslová aktivizace

Koncept smyslové aktivizace se zaměřuje na seniory a zejména ty, kteří trpí demencí. Jejím cílem je podpora co nejdelšího zachování samostatnosti a soběstačnosti pomocí základních smyslů – zraku, sluchu, čichu, hmatu a chuti. Samozřejmostí je respekt a úcta ke stáří.

Pomocí aktivizace si senior uvědomuje, co všechno ještě zvládne, posilují se jeho vlastní kompetence jako je samostatnost, soběstačnost a sebeurčení. Pracujeme vědomě s individualitou člověka, kdy dochází k budování vzájemné důvěry, upevnění sociálních kontaktů. Senior má možnost uplatnit vlastní názor i vlastní rozhodování, přirozenou cestou si obnovit nebo udržet slovní zásobu, trénovat paměť. Důležité je i prožití pocitu radosti, sounáležitosti, respektu a společného sdílení.

Díky tomuto konceptu pečovatel respektuje individualitu každého člověka, s klientem pracuje citlivěji, využívá vzájemné důvěry. Rychleji se zorientuje v jeho potřebách, jak mu co nejefektivněji pomoci. Pro seniora to znamená, že i v Domově může žít důstojně, relativně samostatně a aktivně.„Žít všemi smysly znamená vědomě vnímat každou část života“

Zdroj: Vojtová Hana: Výuková skripta ISA educa s.r.o., 2016, www.smyslovaaktivizace.cz

Smyslová aktivizace obrázek Smyslová aktivizace obrázek