DpS Náměšť nad Oslavou

DOMOV PRO SENIORY

Kapacita:  74 lůžek  

Posláním  Domova pro seniory
je poskytovat své služby seniorům, kteří nejsou schopni se sami o sebe postarat a umožnit jim přiblížit se běžnému způsobu života v soukromí převážně jednolůžkových pokojů.   

Cílová skupina 
Naše služba je určena seniorům, kteří dosáhli věku 65 let, mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jsou v nepříznivé sociální situaci. 
Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.   

Službu neposkytujeme: 
a)     osobám, které potřebují zvláštní lékařskou péči 
b)     s akutním a chronickým infekčním onemocněním 
c)     osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, či závislosti na alkoholu a omamných látkách, závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití 
d)     žadatelům s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením