DpS Náměšť nad Oslavou

SLUŽBY

Sociální péče
Sociální pracovnice 

zajišťují základní sociální poradenství žadatelům o službu, klientům a rodinným příslušníkům.   Možnost konzultací: Pondělí – pátek – od 9.00 – 14.30 hod. Osobní návštěvu lze telefonicky domluvit i na jiný čas.      

Sociální pracovnice dále pomáhají:  
- při obstarávání osobních záležitostí klientů (zastupování klientů při vyřizování na úřadech, přebírají poštovní zásilky klientů, atd.) 
- vyúčtovávají úhrady za služby 
- podporují klienty v sociálním začleňování 
- podílejí se na plánování a realizaci aktivit s klienty  

Pracovníci v sociálních službách – pečovatelé

pečují o klienty v průběhu dne a podporují je v jejich soběstačnosti v rozsahu, který je potřebný vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Zároveň se snaží podporovat klienty v samostatnosti a motivovat je k vyplnění svého volného času.