DpS Náměšť nad Oslavou

KONCEPCE PÉČE

Bazální stimulace
bazální stimulace

Je to ošetřovatelský koncept, podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta. Koncept má vypracované různé rehabilitační techniky.

Hlavní myšlenkou konceptu Bazální stimulace je potřeba vnímat jedince celistvě. Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat sebe sama a okolní svět.

V našem domově je na klienta pohlíženo jako na partnera a jsou respektovány jeho zachovalé schopnosti v oblasti vnímání, pohybu a komunikace.

Velice si ceníme spolupráce s rodinou. Někdy i zdánlivá maličkost může být velkou pomocí při péči o blízkého člověka.

Zdroj: Friedlová Karolína: Bazální stimulace; Skriptum pro akreditovaný vzdělávací program; Nástavbový kurz Bazální stimulace; Nástavbový modul II, 2014 https://www.bazalni-stimulace.cz/

Certifikát pracoviště bazální stimulace