Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou

Ošetřovatelská a zdravotní péče

  

Zdravotní péče:

 • ošetřující lékař dochází 1x měsíčně, při zhoršení zdravotního stavu přijde podle potřeby na pokoj
 • psychiatr ordinuje 1x za 14 dní, diabetolog dochází podle potřeby
 • odborné zdravotnické úkony jsou prováděny na doporučení ošetřujícího lékaře v ambulancích specialistů
 • předepsanou odbornou rehabilitaci je možné vykonat přímo v budově – v rehabilitačním centru

 

 

Ošetřovatelská péče:

 • je poskytována lidsky důstojně, s respektováním soukromí a s cílem podporovat soběstačnost klientů
 • kvalifikovaný ošetřovatelský personál provádí odborné ošetřovatelské výkony (aplikace injekcí,
  podávání léků, ošetření kožních defektů a ran, pravidelné převazy, atd) a zaměřuje se na prevenci
  vzniku dekubitů a předcházení pádů
 • služby spojené s ošetřovatelskou péčí zahrnují pomoc při provádění osobní hygieny,
  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  (podávání jídla, oblékání, svlékání, změna poloh, atd.) a zprostředkování sociálních kontaktů
 • samozřejmostí je individuální přístup, který vychází z osobních potřeb klientů s přihlédnutím k rozsahu
  jejich omezení zvládat peči o sebe

 

 

Bazální stimulace:

 • jedná se o možnost pomocí vjemů z vlastního těla umožnit člověku vnímat okolí a následně navázat
  komunikaci u těch, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, dorozumívání a pohybu
 • již při nástupu klienta se zaznamenávají informace o předchozím způsobu života
 • velký důraz je kladen na kvalitu doteku a proto personál použvá cílený dotek, tzv. iniciální.
  Nečekané a necílené doteky u klientů se změnami v oblasti vnímání vyvolávají pocit nejistoty a strachu.
  Vhodná místa jsou rameno, paže, ruka. Iniciální dotek je nutné doplnit pozdravem,
  informací o začátku a ukončení úkonu.

druhy technik:

 • somatické - tělesné podněty (doteky, masáže) pomáhají klientovi vnímat jeho vlastní tělo.
  Mohou být povzbuzující (touto "masáží" klienta povzbudíme, aby na nás lépe reagoval a komunikoval)
  a uklidňující (je určena pro ty klienty, kteří jsou neklidní, mají tzv. samovolné pohyby rukou či nohou)
 • vibrační - pomáhá vnímat vibrace a chvění lidského hlasu. 
 • vestibulární - pomáhá s orientací v prostoru a uvědomování si své vlastní polohy v něm
 • auditivní - klientovi se pouští jeho oblíbené a známé zvuky
 • orální - oblíbené tekutiny stimulují klientovy receptory chuti
 • taktilně-haptická - zaměřená na osvojování manipulace s předměty

 

 

Rehabilitační péče:

 • napomáhá k udržení celkové fyzické a psychické kondice klientů
 • nabídka aktivit zahrnuje:

 - skupinová cvičení (cviky na židlích, dechová cvičení, cviky s pomůckami, nácvik svalové relaxace)
 - individuální cvičení (tělocvik na lůžku, nácvik posazování, vzpřimování, chůze s pomocí, atd.)
 - klasickou masáž, aplikací suchého tepla, cvičení na míči
 - různé druhy vodoléčby (bazén s perlivou masáží, hydromasážní vana, vířivka)
 - k dispozici je rotoped, motomed a pohyblivý chodník

rehabilitace bazen  rehabilitace vana  osetrovatelska cinnost chuze  cviceni  osetrovatelska cinnost rotoped  osetrovatelska cinnost prochazky

 

Paliativní péče:

Cílem paliativní péče je:

 • zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání
 • zachovat klientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým

 

V našem domově definujeme paliativní péči jako:

 • kvalitní péči, která podporuje klienta v činnostech, které ještě sám zvládá
 • snahu, co nejdéle klienta zařazovat do kolektivu
 • podporu rodiny, s kterou spolupracujeme

 

Klient může během pobytu v domově písemně vyjádřit jakou léčbu a péči si do budoucna přeje a jakou nikoliv. Uvědomujeme si však, že nastane chvíle, kdy bude všechny naše nabídky odmítat, a přesto si může být jistý,
že jeho názor budeme respektovat.

Přejeme si, aby klient odešel pokojně, bez bolesti, smířený sám se sebou i se svou rodinou.