Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou

Ošetřovatelská a zdravotní péče

  

Zdravotní péče:

 • ošetřující lékař dochází 1x měsíčně, při zhoršení zdravotního stavu přijde podle potřeby na pokoj
 • psychiatr ordinuje 1x za 14 dní, diabetolog dochází podle potřeby
 • odborné zdravotnické úkony jsou prováděny na doporučení ošetřujícího lékaře v ambulancích specialistů
 • předepsanou odbornou rehabilitaci je možné vykonat přímo v budově – v rehabilitačním centru

Ošetřovatelská péče:

 • je poskytována lidsky důstojně, s respektováním soukromí a s cílem podporovat soběstačnost klientů
 • kvalifikovaný ošetřovatelský personál provádí odborné ošetřovatelské výkony (aplikace injekcí, podávání léků, ošetření kožních defektů a ran, pravidelné převazy, atd) a zaměřuje se na prevenci vzniku dekubitů
  a předcházení pádů
 • služby spojené s ošetřovatelskou péčí zahrnují pomoc při provádění osobní hygieny,
  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla, oblékání, svlékání, změna poloh, atd.)
  a zprostředkování sociálních kontaktů
 • samozřejmostí je individuální přístup, který vychází z osobních potřeb klientů s přihlédnutím k rozsahu jejich omezení zvládat peči o sebe

Bazální stimulace:

 • jedná se o možnost pomocí vjemů z vlastního těla umožnit člověku vnímat okolí a následně navázat komunikaci u těch, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, dorozumívání a pohybu
 • již při nástupu klienta se zaznamenávají informace o předchozím způsobu života
 • velký důraz je kladen na kvalitu doteku a proto personál použvá cílený dotek, tzv. iniciální. Nečekané a necílené doteky u klientů se změnami v oblasti vnímání vyvolávají pocit nejistoty a strachu. Vhodná místa jsou rameno, paže, ruka. Iniciální dotek je nutné doplnit pozdravem, informací o začátku a ukončení úkonu.

Druhy technik:

 • somatické - tělesné podněty (doteky, masáže) pomáhají klientovi vnímat jeho vlastní tělo.
  Mohou být povzbuzující (touto "masáží" klienta povzbudíme, aby na nás lépe reagoval a komunikoval)
  a uklidňující (je určena pro ty klienty, kteří jsou neklidní, mají tzv. samovolné pohyby rukou či nohou)
 • vibrační - pomáhá vnímat vibrace a chvění lidského hlasu. 
 • vestibulární - pomáhá s orientací v prostoru a uvědomování si své vlastní polohy v něm
 • auditivní - klientovi se pouští jeho oblíbené a známé zvuky
 • orální - oblíbené tekutiny stimulují klientovy receptory chuti
 • taktilně-haptická - zaměřená na osvojování manipulace s předměty

Rehabilitační péče:

 • napomáhá k udržení celkové fyzické a psychické kondice klientů
 • nabídka aktivit zahrnuje:

 - skupinová cvičení (cviky na židlích, dechová cvičení, cviky s pomůckami, nácvik svalové relaxace)
 - individuální cvičení (tělocvik na lůžku, nácvik posazování, vzpřimování, chůze s pomocí, atd.)
 - klasickou masáž, aplikací suchého tepla, cvičení na míči
 - různé druhy vodoléčby (bazén s perlivou masáží, hydromasážní vana, vířivka)
 - k dispozici je rotoped, motomed a pohyblivý chodník

rehabilitace 1  rehabilitace  osetrovatelska cinnost2  cviceni  osetrovatelska cinnost1  osetrovatelska cinnost3

Copyright © 2013 DpS Náměšť nad Oslavou. All Rights Reserved.
K-SOFT | Spřátelené weby