Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou

Biografie

 

Abychom lépe porozuměli našim klientům a jejich způsobům chování, využíváme v našem Domově životní příběh. Nové informace o dětství, mládí, dospělosti i stáří člověka pomáhají pečujícím rychleji a lépe rozpoznat potřeby seniora.

Smyslem a účelem práce s biografií, tedy se vzpomínkami, je podpora komunikačních schopností klienta - poskytuje mnoho témat k rozhovorům, ožívá pocit radosti z pěkných starých časů, dává možnost lépe poznat nové klienty a posiluje pocit důvěry s klíčovým pracovníkem. Díky cíleným aktivizacím dochází k co nejdelšímu zachování soběstačnosti, ale i celkové orientaci klienta.

     biografie1  biografie2

Nejvyšším cílem v práci s biografií je porozumění životnímu příběhu klienta. Teprve na základě tohoto porozumění je možné poskytovat péči seniorovi s úctou a respektem k důstojné hodnotě stáří.

 

ETICKÉ ZÁSADY PRO PRÁCI S BIOGRAFIÍ KLIENTA

 • Biografie nesmí být nikdy použita v neprospěch klienta.
 • Při práci s biografií respektujeme osobnost každého jedince, jeho svobodnou vůli, rozhodnutí, potřeby a přání.
 • Vnímáme lidskou důstojnost, jako součást obrazu životního příběhu klienta.
 • Ctíme soukromí každého člověka a přistupujeme k jeho individuálním hodnotám, zvykům a rituálům
  vždy s respektem a úctou.
 • Úctu k člověku považujeme za významnou hodnotu v péči a odborné komunikaci.
 • Zachovávání mlčenlivosti podmiňuje vzájemnou důvěru mezi klientem a pečujícím.
 • Neseme plnou zodpovědnost za získané informace od klienta a za svou práci. Jsme odpovědni sami
  sobě, klientům a jejich rodinám, včetně partnerům i celé společnosti.
 • Udržujeme otevřené a přátelské pracovní vztahy s klientem a jeho rodinou na základě znalostí z biografie.
 • Našim cílem je spokojenost klienta. Proto v nejvyšší možné míře usilujeme o to, aby péče navracela klientům
  „radost ze života“, podporovala jejich samostatnost a přiblížila je tak k jejich představě o spokojeném
  podzimu života.
 • Pečující nikdy nesoudí život klienta, ale respektuje jeho životní cestu.
 
Zdroj: Procházková Eva: Biografie v péči o seniory, Grada Publishing, a.s. Praha 2019 http://www.ebinbio.cz/